Jak działa komornik?

1. Co wolno komornikowi

Komornik jest uprawniony do ściągania wierzytelności ze wszystkich składowych majątku dłużnika, czyli może zająć nieruchomości, samochody i inne pojazdy, sprzęty domowe oraz konta bankowe. Warto pamiętać, że komornik nie zajmuje się sprawdzaniem, czy rzeczywiście posiadamy dług i jaka jest jego wysokość – zajmuje się tym sąd, który decyduje o podjęciu egzekucji komorniczej. Jego jedynym obowiązkiem jest sprawdzenie czy wniosek został prawidłowo sporządzony oraz czy posiada podpis uprawnionej osoby bądź tytuł wykonawczy. Nie ma również sensu negocjowanie z komornikiem, ponieważ jego rola ogranicza się do ściągnięcia należności – chcąc załagodzić sytuacje, czy otrzymać odroczenie spłaty powinniśmy kontaktować się bezpośrednio z wierzycielem, ponieważ tylko on może umorzyć odsetki, zwolnić wynagrodzenie za pracę, przedłużyć termin do zapłaty.

1.1. Zajmowanie kont bankowych

W pierwszej kolejności komornik zajmuje nasze konto bankowe. Za pomocą specjalnego systemu składa do banku dyspozycję o zajęcie środków zgromadzonych na naszym koncie. Możemy stracić wszystkie zgromadzone środki przekraczające 75% pensji minimalnej. Aktualnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto, a więc środki wolne od zajęcia to 1575 zł. Kwota ta w 2019 roku powinna wzrosnąć do 1 688 zł. Należy jednak pamiętać, że osoby, które mają długi ze względu na niepłacenie alimentów mogą stracić wszystkie zgromadzone środki.

1.2. Zajmowanie ruchomości

Komornik (komornik16.bialystok.pl) może zająć każdą ruchomość, która należy do dłużnika. W ramach ruchomości mieszczą się wszystkie przedmioty, ubrania, pojazdy, a nawet jedzenie. W momencie prowadzenia egzekucji komorniczej czasem ciężko jest wykazać właściciela konkretnego przedmiotu, dlatego może dojść do zajęcia go przez komornika. Ale spokojnie, rzeczy osób postronnych nie czekają licytacje komornicze. Osoby wskazane jako właściciele zajętych ruchomości muszą zostać powiadomione o tej sytuacji i mogą wtedy zwolnić przedmiot spod egzekucji wytaczając powództwo (droga sądowa), bądź kontaktując się z wierzycielem (szybciej i taniej).

1.3. Zajmowanie nieruchomości

Jeżeli celem egzekucji komorniczej ma stać się należąca do dłużnika nieruchomość dostanie on wezwanie do zapłaty. W momencie doręczenia wezwania do zapłaty następuje zajęcie nieruchomości. Informacja ta podlega wpisaniu do księgi wieczystej bądź zbioru dokumentów jeśli nieruchomość takiej nie posiada. Komornik może zająć prawa, pożytki, wierzytelności i przynależności, płody rolne, kopaliny, dochody z zawartych umów najmu lub dzierżawy, odszkodowania. Dłużnik może korzystać z zajętej nieruchomości, ale nie może jej sprzedać, oddać w darowiźnie, obciążyć, oddać w najem lub dzierżawę. Po dwóch tygodniach od wezwania komornik przystąpi do opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Następnie nieruchomości trafiają na licytacje komornicze, gdzie zostają sprzedane.

2. Czego komornik nie może zająć?

Na szczęście istnieją pewne ograniczenia, które zagwarantują nam, że komornik nie pozostawi nas bez środków do życia.

2.1. Majątek osób trzecich

Komornik sądowy jest uprawniony do prowadzenia egzekucji komorniczej wyłącznie z majątku dłużnika. Nie wolno mu zająć żadnych środków finansowych ani przedmiotów, które należą do kogoś innego niż dłużnik, nawet jeżeli zamieszkują w tym samym miejscu. Bezpieczne są również konta bankowe osób trzecich, dlatego często zdarza się, że osoby nad którymi ciąży komornik decydują się przelewać wynagrodzenie na konta osób trzecich, aby ustrzec się zajęcia środków. Proces ten jest niezwykle prosty – wystarczy złożyć pracodawcy oświadczenie (w formie pisemnej), że upoważniamy go do przelewania naszej wypłaty na wskazane konto innej osoby.

2.2. Przedmioty „nietykalne”

Komornik nie może zajmować również rzeczy określonych jako „nietykalne”. Są to przedmiotów urządzenia domowego, odzież codzienna, bielizna, pościel oraz odzież i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, rzeczy potrzebne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia oraz przedmioty religijne. Przykładowo, jeżeli wykażemy, że pracujemy zdalnie i niezbędny jest nam do tego komputer, komornik sądowy nie będzie mógł go zająć. Dodatkowo wolne od zajęcia są zapasy żywnościowe czy opał w ilościach niezbędnych do wykorzystania w ciągu miesiąca oraz leki i wyroby medyczne niezbędne do wykorzystania w ciągu trzech miesięcy. Jeżeli więc zgromadzimy węgiel na całą zimę, komornik może zabrać nam jego część. Nie musimy się także obawiać, że licytacje komornicze obejmą przedmioty codziennego użytku, bez których nie sposób byłoby się obyć, a które mogłyby zostać sprzedane jedynie o wiele poniżej ich wartości.

2.3. Świadczenia

Komornikowi nie wolno również zajmować wszelkiego rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych, rodzinnych, porodowych, alimentacyjnych, ubezpieczeń osobowych, pomocy społecznej i odszkodowań, ani świadczeń dedykowanym sierotom zupełnym. Nie musimy się również obawiać o środki pochodzące z 500+ czy otrzymywane ze stypendiów. Warto rozważyć założenie konta socjalnego. Jest to specjalny rachunek bankowy, na który trafiają wyłącznie świadczenia państwowe, których komornik nie będzie mógł zająć – takie konto daje nam pewność, że nawet w przypadku pomyłki nasze środki nie zostaną zajęte przez komornika.

Dodaj komentarz